• Dođi do Prasvjetla u sebi - Volja 1
  • Dođi do Prasvjetla u sebi - Volja 1
  • Dođi do Prasvjetla u sebi - Volja 1
  • Dođi do Prasvjetla u sebi - Volja 1

Dođi do Prasvjetla u sebi - Volja 1

Pružanje ruke Božje


6,64  *

Dođi do Prasvjetla u sebi - Volja 1

ISBN

Nar.br. D031

30 min

Cijena u kunama: 50,00 kn

Dostava za
cca 4-5 radnih dana **

Opis izdanja

Dođi do Prasvjetla u sebi - Volja 1

Bog, naš vječni Otac, nudi nam preko Gabriele, Svoje proročice i izaslanice, put školovanja na kojem mi ljudi možemo brzo proširiti svoju svijest kako bismo se približili Bogu i postigli višu kvalitetu života.
Ovim korakom koji oslovljava Božju Volju u nama, u našoj ćudi i našim mislima, Krist nas ponovo uzima za ruku – na Put života prema Apsolutnom životu koji je Bog, Ljubav.

Dođi do Prasvjetla u sebi - Volja 1

Pružanje ruke Božje


6,64  *

Dođi do Prasvjetla u sebi - Volja 1

Nar.br. D031

30 min

Cijena u kunama: 50,00 kn

Dostava za
cca 4-5 radnih dana **