Slobodni Univerzalni Duh je učenje ljubavi prema Bogu i bližnjem za čovjeka, prirodu i životinje.

Prijavi se

Newsletter

Prijava

Moj Račun

Košarica

Priroda i životinje

Carstva prirode, životinje, biljke, minerali, cijela Zemlja živi u svemirskoj komunikaciji, kao jedinstvo sa svojim Stvoriteljem, Bogom. Svaka životinja, najmanje živo biće u prirodi nosi tihu spoznaju života, Bog jest, Bog je u svemu i u svima, i jedno je sa kozmičkim životom. Želimo li mi kao ljudi ponovno naučiti biti pažljivi prema svojoj manjoj braći i sestrama da bi prepoznali da i oni ćute i osjećaju kao i mi? Želimo li naučiti uspostaviti komunikaciju s njima kako bismo ih bolje razumjeli i time se približili Bogu, Vječnome? Za to nalazimo brojne savjete i vježbe u knjigama koje je dala Gabriele, zajedno s perspektivom za život u Novom dobu, život u jedinstvu između čovjeka, prirode i životinja.

Prikazuje se svih 2 rezultata