• Dođi do Prasvjetla u sebi - Red 5
  • Dođi do Prasvjetla u sebi - Red 5
  • Dođi do Prasvjetla u sebi - Red 5
  • Dođi do Prasvjetla u sebi - Red 5

Dođi do Prasvjetla u sebi - Red 5

Pružanje ruke Božje


6,64  *

Dođi do Prasvjetla u sebi - Red 5

ISBN

Nar.br. D025kr

30 min

Cijena u kunama: 50,00 kn

Dostava za
cca 4-5 radnih dana **

Opis izdanja

Dođi do Prasvjetla u sebi - Red 5

Peti dio ovog niza školovanja među ostalim nam posreduje: “Božanskome djelu stvaranja čovjek ne udovoljava samo time što princip božanskoga Sve-reda primjenjuje na rad u svojoj svakidašnjici, već tako što se usmjerava na Božje djelo koje je ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. Ona se treba ostvarivati kako na radnome mjestu tako i u ljubavi prema bližnjem za sve ljude, za sve životinje, za sva živa bića i životne oblike koje nosi Majka Zemlja.”

Dođi do Prasvjetla u sebi - Red 5

Pružanje ruke Božje


6,64  *

Dođi do Prasvjetla u sebi - Red 5

Nar.br. D025kr

30 min

Cijena u kunama: 50,00 kn

Dostava za
cca 4-5 radnih dana **