• Svatko umire sam za sebe
  • Svatko umire sam za sebe
  • Svatko umire sam za sebe
  • Svatko umire sam za sebe

Svatko umire sam za sebe

Gabrielina pisma, br. 5


Besplatno *

Svatko umire sam za sebe

ISBN

Nar.br. g005kr

101 str., brošura

Dostava za
cca 4-5 radnih dana **

Opis izdanja

Svatko umire sam za sebe

Življenje i umiranje da bi se dalje živjelo
Smrt je noć duše. Umrijeti u vječnom životu je vječni dan duše

Naše su riječi višeznačne kao rastezljivi pojmovi, također i riječi «ovostrano», isto «ovdjestrano» ili čak onostrano. Za mnoge ljude onostrano nije realnost zato jer ga mnogi svrstavaju u kategoriju «vjerske predodžbe», dakle u «religiju» kojoj mnoštvo ljudi pripisuje karakter irealnog, hipotetskog. Osobito kraj onoga što oni smatraju svojim «životom», kraj opstojanja, smrt, za njih ima hladan dah neshvatljivog, zagonetnog, nepojmljivog, prema prilikama čak i jezovitog. Pomisao na smrt rado se potiskuje iz svijesti. Prije ili kasnije za svakoga od nas međutim dolazi čas u kojem se razračunava sa svojim opstojanjem i sa smrću, prije svega onda kada se čovjek zaokuplja svojom prošlošću..

Svatko umire sam za sebe

Gabrielina pisma, br. 5


Besplatno *

Svatko umire sam za sebe

Nar.br. g005kr

101 str., brošura

Dostava za
cca 4-5 radnih dana **